Sears Tower

Sears Tower, Chicago
Sears Tower, jedna od najviših građevina na svijetu i najviša zgrada u SAD-u. Nalazi se u Chicagu, ima 110 katova, visoka je 442 m (s dvama antenskim tornjevima 527 m). Gradila ju je tvrtka Sears, Roebuck and Company od 1970. do 1973. Bila je najviša zgrada na svijetu do 1998, kada su je prestigli Petronasovi Twin Towers u Kuala Lumpuru. Ukupna cijena gradnje iznosila je 175 mil. USD.