Morioka

Morioka, gl. grad prefekture Iwate, SI otoka Honshűa, Japan; 295 172 st. Smjestio se na r. Kitakami, ji od vulkana Iwate. Trg. i kult. središte. Želj. čvorište. Prehr. (sake) i tekst. (svila, pamuk) ind. Proizvodnja željeznih i bakrenih predmeta, igračaka. Feud. dvorac Nambu. Sveučilište (osn. 1949). Godišnji sajam konja.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: