Ljetopis popa Dukljanina

Ljetopis popa Dukljanina, jedan od najstarijih izvora i kompilacija za hrv. i slav. povijest, vjerojatno na temelju pripovijednih i drugih izvora iz XII. st., koji je sastavio anonimni autor nazvan Pop Dukljanin, svećenik u Baru; odatle i naziv Barska kronika, dok je sam autor djelo nazvao Kraljevstvo Slavena (Sclavorum Regno). Djelo opisuje zamišljeno kraljevstvo Slavena, kralja Svatopluka, koji je održao sabor na polju Dalmi, legendu o osnutku Dubrovnika, povijest Duklje i dr. Najstariji sačuvani prijepis je na lat. od o. 1650, dok je po mogućem starijem izvorniku M. Orbin 1601. objavio knjigu na talijanskom Il regno degli Slavi. Djelo je utjecalo na rani panslavizam u Hrvata. Tzv. hrv. redakcija (XIV–XV. st.) donosi legendu o ubojstvu kralja Zvonimira, Slaveni postaju Hrvati, a Svatopluk postaje Budimir. O djelu su napisani brojni historiografski radovi.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: