Yarkant

Yarkant (prema W.-G. Yeh-erh-ch’iang), također Yarkand ili Shache, grad i središte istoimene oaze (3200 km2) u autonomnoj pokrajini Xinjiang Uygur, sjeverozap. Kina, na r. Ye’erqiang He (Yarkant He) na rubu pustinje Takla Makan; 83 800 st. Važno prom. križište putova prema Sr. Aziji i Indiji (krakovi drevnoga Puta svile). U oazi uzgoj žitarica, pamuka, konoplje, graha, voća, dudova svilca; u okolici stočarstvo (uzgoj deva, konja, ovaca). Proizvodnja sagova, pamučnih i svilenih tkanina, kožarstvo.