Kršćanska sadašnjost

Kršćanska sadašnjost, hrvatski Centar za koncilska istraživanja i nakladnička kuća, utemeljena 1968. na inicijativu zagrebačkoga nadbiskupa F. Šepera i katoličkih teologa J. Turčinovića, T. J. Šagi-Bunića, V. Bajsića i dr. Izdaje časopise (Svesci, Kana, Bogoslovska smotra i dr.), knjige (oko 1000 naslova) i dr. Najznačajniji je hrvatski prijevod Biblije (10-ak izdanja).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: