Gould, Stephen Jay

Gould, Stephen Jay, amer. paleontolog i biolog (New York, 10. IX. 1941). Sveuč. prof., predaje paleontologiju i komparativnu anatomiju životinja; s Nilesom Eldredgeom (1972) postavio teoriju o razmjerno brzoj promjeni, umjesto postupne i polagane divergencije u evoluciji, teoriju o isprekidanim ravnotežama (engl. theory of punctuated equilibria). Pisac dosta čitanih i prevođenih znanstv. i popularnoznanstv. djela.