Perović, Latinka

Perović, Latinka, srpska i jugoslavenska političarka (Kragujevac, 4. X. 1933). Doktorirala političke znanosti, znanstvena savjetnica u Institutu za noviju istoriju Srbije. Od 1960-ih na visokim političkim funkcijama; sekretar Centralnoga komiteta Saveza komunista Srbije (1968–72). S → Markom Nikezićem vodeći političar takozvanoga liberalnog krila srpskoga Saveza komunista koje je nakon otvaranja suradnje s hrvatskim demokratskim političarima 1971. (M. Tripalo, S. Dabčević-Kučar) već 1972. također prisiljeno na ostavke te isključeno iz Saveza komunista i političkoga života. Poslije se suprotstavljala nacionalističkoj politici Slobodana Miloševića. Jedna od najuglednijih osoba demokratskih političkih krugova u Srbiji. Važnija djela: Od centralizma do federalizma; Srpski socijalisti 19. veka; Zatvaranje kruga; Ljudi, događaji i knjige.