Giacconi, Riccardo

Giacconi, Riccardo, tal.-amer. fizičar (Genova, 6. X. 1931). Studirao u Milanu, od 1982. predaje na Sveučilištu Johns Hopkins u SAD-u. Gl. istraživač NASA-ina svemirskog opservatorija za proučavanje X-zračenja Chandra (1999). Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku (2002) za doprinos astrofizici, točnije za istraživanja izvora kozmičkih X-zraka. Drugi dio nagrade su za neovisno istraživanje dobili R. Davis ml. i M. Koshiba.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: