udarna doza lijeka

udarna doza lijeka, početna veća doza lijeka da se što prije uspostavi njegova djelatna koncentracija.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: