Ford, Madox Ford

Ford, Madox Ford, engl. književnik (Merton, 17. XII. 1873 – Deauville, Francuska, 26. VI. 1939). (pr. ime Ford Hermann Heuffer). Pisao pjesme, knjiž. kritike i eseje, no najpoznatiji je kao romanopisac koji je s prigušenom ironijom iznio društv. promjene što su nastupile nakon I. svj. rata. Neke romane napisao zajedno sa J. Conradom (Nasljednici; Romansa). Tiskao oko 70 knjiga, među kojima se izdvaja roman Dobar vojnik (1915) i tetralogija Kraj parade (1924–28). Utemeljio 1908. časopis English Review, a 1924–25. u Parizu Transatlantic review, čiji su suradnici, među ostalima, bili E. Pound, H. James, D. H. Lawrence, J. Joyce, G. Stein i E. Hemingway. Važ. djela: Peta kraljica; Polumjesec; Neki ne; Povratak jučerašnjici; Dobar vojnik.