Njirić, Nikša

Njirić, Nikša, hrvatski skladatelj i glazbeni pedagog (Dubrovnik, 14. IV. 1927 – Zagreb, 31. VII. 2016). Studirao u Zagrebu, djelovao kao profesor na srednjim školama i Pedagoškoj akademiji. Kao skladatelj kreće se u tonalitetnim okvirima, u vokalnim se djelima često oslanja na značajke narodnoga melosa (Istra), a u komornim radovima primjenjuje umjereno suvremena glazbeno izražajna sredstva. Osobito se bavi glazbom za djecu. Sklada djela za orkestar, klavir i orgulje, dječje balete, kantate, zborove, filmsku, scensku i tamburašku glazbu.