O’Casey, Sean

Sean O’Casey
O’Casey, Sean, irski pisac (Dublin, 30. III. 1880 – Torquay, 18. IX. 1964). Od rane mladosti radio kao rudar, lučki radnik i sl. Priključio se irskom nacionalnom pokretu; dužnosnik irske revoluc. vojske, istodobno i socijalist. aktivist i angažirani pisac. Jedan od najboljih irskih dramatičara, oštar soc. kritičar, ali i kritičar licemjernog i patetičnog nacionalizma. Drama Plug i zvijezde (1926) dovodi ga u sukob s dijelom javnosti i odlazi u Englesku. Njegova Autobiografija u 6 sv. (1939–56) impresivno je svjedočanstvo vremena. Ostale drame: Sjena jednoga strijelca; Junona i Paun; Zvijezda postaje crvenom; Biskupova lomača.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: