Knowles, Standish William

Knowles, Standish William, američki kemičar (Taunton, 1. VI. 1917 – Chesterfield, Missouri, 13. VI. 2012). Doktorirao na Sveučilištu Columbia (1942), nakon čega radi u kompaniji Monsanto u St. Louisu. Pripravio prvi kiralni katalizator za reakcije asimetrične hidrogenacije (1968). Razvijao je industrijsku sintezu lijeka L-dopa i drugih važnih farmaceutskih spojeva. Kiralni katalizatori omogućili su enantioselektivne sinteze s visokim iskorištenjima. Za to otkriće podijelio je s R. Noyorijem Nobelovu nagradu za kemiju 2001 (drugu polovinu nagrade dobio je K. B. Sharpless).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: