Wiesenthal, Simon

Simon Wiesenthal
Wiesenthal, Simon, austr. publicist (Bučač, danas Ukrajina, 31. XII. 1908 – Beč, 20. IX. 2005). Diplomirao arhitekturu u Pragu 1932. Arhitekt u Lavovu. Preživio stradanja u njem. koncentracijskim logorima. Nakon rata otvorio u Linzu dokumentacijski centar za istraživanje sudbina Židova u II. svj. ratu i za prikupljanje dokaza o nacist. zločinima. Bavio se i otkrivanjem skrivenih nacista po svijetu, prozvan lovcem na naciste. Tako je 1960. otkrio A. Eichmanna u Argentini. U Beču 1961. otvorio i vodio Židovski dokumentacijski centar (tzv. Wiesenthalov centar). Objavio više knjiga: Koncentracijski logor Mauthausen; Lovio sam Eichmanna; Ubojice među nama i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: