Fukushima

Fukushima, prefektura u sjeveroist. dijelu otoka Honshűa, Japan, uz obalu Tihog oceana; 13 782 km2, 2 135 000 st. Gl. grad Fukushima, veći gradovi Aizu-wakamatsu, Kôriyama, Iwaki. Većim dijelom planinska; naseljenost u malim unutrašnjim zavalama i duž obale. U središtu je jezero Inawashiro (100 km2). J dio NP Bandai-Asahi s vulkanskim planinama Bandai i Azuma. Mnogobrojna lječilišta. Prevladava poljoprivreda (riža, duhan, voće, žitarice, povrće, dud); šumarstvo; ribarstvo. Ugljenokopi kraj grada Kôriyame. Proizvodnja fotoaparata, svile, tekstila, drveća bonsai, lutaka kokeshi.