Exxon Corporation

Exxon Corporation, amer. naftna kompanija koju je pod imenom Standard Oil Company of New Jersey utemeljio 1882. trust Johna D. Rockefellera (→ Standard Oil Company and Trust). Postala je 1899. holding kompanija za sva poduzeća koja su ranije bila u tom trustu. Nakon razbijanja Standard Oil Trusta, odlukom Vrhovnog suda SAD-a 1911. nosila je naziv Standard Oil Company (New Jersey). Uvela je 1926. trgovinsku oznaku Esso za mnoge svoje proizvode i za svoje podružnice. Ostale kompanije nastale razbijanjem Standard Oila i sljednice tog imena osporavale su na sudovima oznaku Esso (jer se tako na engl. izgovaraju slova SO, kratica za Standard Oil) i postigle njezinu zabranu u više sav. jedinica SAD-a. Kompanija je stoga 1972. uzela današnje ime koje nose i njezine amer. podružnice, a mnoge u inozemstvu zadržale su u svojem nazivu oznaku Esso. Exxon je danas najveća amer. naftna kompanija s poslovanjem u više od 80 zemalja i vlasničkim udjelima u oko 70 rafinerija širom svijeta. Osim proizvodnje, prerade i prijevoza nafte vlastitim naftovodima i flotom tankera do vlastitih crpki, Exxon posluje i prir. plinom, ugljenom, nuklearnim gorivima, kemikalijama, bakrom, olovom i cinkom. Sjedište kompanije je u Irvingu, predgrađu Dallasa, u Texasu. Kompanija Exxon zaključila je 1988. s kompanijom Mobil sporazum o spajanju u novu kompaniju Exxon Mobil Corporation. Nakon postignutog odobrenja dioničara i nadležnih vlasti, spajanje je ostvareno 30. XI. 1999.