O’Brien, Pat

O’Brien, Pat (puno ime William Joseph Patrick O’Brien), amer. glumac (Milwaukee, 11. XI. 1899 – Santa Monica, 15. X. 1983). Popularnost je postigao ugl. portretiranjem tipiziranih likova naglašeno irskih obilježja. Najveći uspjeh uloga svećenika koji pokušava izvući svojega prijatelja gangstera (J. Cagney) na pravi put u Anđelima garava lica (1938) M. Curtiza. Ostali važ. filmovi: Zračna pošta (1932), Visina nula (1935), Irac u nama (1935).