Politzer, Hugh David

Politzer, Hugh David, američki fizičar (New York, 31. VIII. 1949). Doktorirao na Harvardovu sveučilištu. Profesor na Kalifornijskom institutu za tehnologiju (Caltech) od 1977.
S → D. J. Grossom i → F. A. Wilczekom podijelio Nobelovu nagradu za fiziku 2004. za otkriće asimptotske slobode u kvantnoj kromodinamici (1973). Također predvidio postojanje šarmonija (charmonium), elementarne čestice koja se sastoji od takozvanoga šarmantnog kvarka i njegove antičestice. Nazvan je i J/ψ čestica.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: