Kagoshima

Kagoshima, prefektura na J otoka Kyűshua, Japan; 9187 km2; 1 771 300 st., gl. grad Kagoshima. Obuhvaća i otočja Osumi, Tokara i Agami. Pretežno nizinski reljef, razvedene obale i vulkansko tlo. U prostranom istoimenom zaljevu nalazi se aktivni vulkan On-take, koji se erupcijom 1914. spojio s kopnom. Šumarstvo, ribarstvo, uzgoj duhana i žitarica. Otočje Amami ima suptrop. klimu, uzgoj trop. voća, šećerne trske, kamfora.