Kalinin, Mihail Ivanovič

Kalinin, Mihail Ivanovič, rus. političar (Verhnjaja Troica, 19. XI. 1875 – Moskva, 3. VI. 1946). Član Ruske socijaldemokr. radničke partije od 1898. Osnivač i ured. stranačkog lista Pravda 1905. Sudjelovao u pripremi Oktobarske revolucije 1917. Predsj. Sveruskoga centralnoga izvršnoga komiteta od 1919. Predsj. Prezidija Vrhovnog Sovjeta SSSR-a 1938–46. Djela: O komunističkom odgoju; Domovinski rat sovjetskog naroda protiv njemačkih zavojevača.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: