Magovac, Božidar

Magovac, Božidar, hrvatski političar (Zagreb, 13. X. 1908 – Zagreb, 24. I. 1955). Studirao ekonomiju i etnologiju u Zagrebu. Tajnik studentske organizacije HSS-a i u vodstvu stranke. Urednik više stranačkih listova i publikacija, te Sabranih djela A. Radića. Član uredništva Hrvatske enciklopedije. Godine 1943. pristupio antifašističkom pokretu; potpredsjednik Izvršnoga vijeća ZAVNOH-a, potpredsjednik NKOJ-a. Zagovarajući konfederalizam i demokraciju, došao u sukob s Komunističkom partijom te je 1944. podnio ostavku na sve funkcije, nakon čega je do konca rata bio interniran na Visu. Poslije rata u Zagrebu nastojao oko obnove političke uloge HSS-a te tražio konstituiranje Sabora uz sudjelovanje HSS-a. Uhićen 1947; osuđen na kaznu zatvora koju je izdržavao u Staroj Gradiški do puštanja na slobodu 1953.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: