Gooding, Cuba, Jr.

Cuba Gooding Jr., scena iz filma Časni ljudi, 2000.
Gooding, Cuba, Jr., amer. film. glumac; (New York, 2. I. 1968). Simpatične pojave i izrazito emotivna nastupa, afirmirao se gl. ulogom u soc. drami Dečki iz kvarta (1991) J. Singletona, a status zvijezde stekao Oscarom nagrađenom epizodnom ulogom kontroverznog športaša u humorističnoj melodrami Jerry Maguire (1996) C. Crowea. Ostali važniji filmovi: Izvan kontrole (1995), Ja ću budan sanjati (1998), Časni ljudi (2000), Pearl Harbor (2001).