Marx, Adolf Bernhard

Marx, Adolf Bernhard, njem. glazb. pisac, teoretičar i skladatelj (Halle, 15. V. 1795 – Berlin, 17. V. 1866). Pravo i glazbu studirao u Halleu, kompoziciju u Berlinu (tamo bio sudac), u Halleu suosnivač glazb. kruga Marxische Quartettzirkel, u Berlinu pokrenuo časopis Berliner Allgemeine Musikalische Zeitung, na sveučilištu predavao povijest glazbe i glazb. teoriju, uz J. Sterna i Th. Kullaka suosnivač berlinske glazb. škole (poslije Stern’sches Konservatorium), na kojoj je predavao kompoziciju. Kritizirao glazb. ukus tadašnje publike, promicao djela Händela, J. S. Bacha i Beethovena. Među njegovim spisima ističe se udžbenik o kompoziciji. Skladao za orkestar, klavir, oratorije, kantate, zborove, jedan Singspiel, popijevke, scensku glazbu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: