Wuhai

Wuhai (također Haibowan), grad u juž. dijelu autonomne pokrajine Unutrašnje Mongolije, na S Kine, u dolini r. Huang He (Žuta rijeka); 226 700 st. Želj. čvorište i industr. središte; jedno od najvećih staklarskih industr. postrojenja na svijetu (od 1969), metaloprerađivačka, kem., ind. građev. materijala; u okolici rudnici ugljena (otvoreni 1958), termoelektrane, uzgoj grožđa, mliječno stočarstvo.