Aakjær, Jeppe

Aakjær, Jeppe (pravim imenom i prezimenom Jeppe Jensen), danski književnik (Aakjær, kraj Skivea, 10. IX. 1866 – Jenle, kraj Skivea, 22. IV. 1930). Pod utjecajem Georga Brandesa i socijaldemokratskog učenja, javlja se s proznim radovima o zavičaju i tematizira problem siromaštva i radništva. Ekspresivna po stilu, njegova zavičajna lirika zauzima vrlo važno mjesto u danskoj književnosti na početku XX. stoljeća. Proza: Djeca gnjeva; Seljakov sin; Kad seljaci ljube i biografija Saga o mojoj domovini; lirika: Pjesma raži; Zemlja i ruda; Pod večernjom zvijezdom; Trava srca i cijena slave.