Aare

Aare, tok rijeke u Bernu
Aare, najdulja rijeka Švicarske, duga 295 km; porječje 17 779 km2. Izvire podno ledenjaka Aargletschera u Bernskim Alpama, protječe kroz jezera Brienzer See, Thuner See, Bieler See, presijeca Švicarsku visoravan i utječe u Rajnu nasuprot gradu Waldshutu. Veći pritoci: Saane, Reuss, Limmat. Za manje brodove plovna nizvodno od Thuna. Brojne hidroelektrane (akumulacijsko jezero Grimsel).