Aargau

Aargau, Brugg
Aargau (francuski: Argovie), kanton u sjevernom dijelu Švicarske, uz donji tok rijeke Aare, dijelom na Švicarskoj visoravni, dijelom u Juri; 1404 km2, 536 700 stanovnika, 86% govori njemački, 47% protestanata. Glavni grad → Aarau. Pripada najplodnijem i najindustrijaliziranijem dijelu Švicarske. Mnogobrojne hidroelektrane na rijekama Aareu, Reussu i Limmatu. Razvijena industrija (elektroindustrija, kemijska, metaloprerađivačka, strojogradnja, tekstilna industrija i druge); veća industrijska središta: Aarau, Baden i Brugg. Brojni termalni i mineralni izvori. Prvi spomen 763; habsburška nasljedna zemlja. Od 1415. podređen švicarskim saveznicima (u prvom redu Bernu i Luzernu). Od 1803. samostalan kanton Švicarske Konfederacije.