Aasen, Ivar Andreas

Aasen, Ivar Andreas, norveški književnik i filolog (Ørsta, 5. VIII. 1813 – Kristiania, danas Oslo, 23. IX. 1896). Skupljao jezičnu građu i objavio gramatiku i rječnik norveškoga narodnog jezika. Kombinirajući dijalekte, utemeljio novonorveški jezik (danas nynorsk, prije landsmål). Pisao pjesme, komedije i putopise. Glavna djela: Anemone (lirika), Na tržištu (drama), Nasljedstvo (komedija).