Abbado, Claudio

Claudio Abbado
Abbado, Claudio, talijanski dirigent (Milano, 26. VI. 1933 – Bologna, 20. I. 2014). Klavir i kompoziciju studirao u Milanu, dirigiranje u Beču. Kao dirigent debitirao u milanskoj Scali (u kojoj je bio umjetnički direktor 1968–86). Od 1971. bio je stalni dirigent Bečkih filharmoničara, a od 1986. do 1991. umjetnički direktor i dirigent Bečke državne opere. Surađivao je i sa simfonijskim orkestrima u Londonu i Chicagu. Godine 1989. naslijedio je Herberta von Karajana na čelu Berlinske filharmonije (do 2002). Bio je poznat i po radu s mladim glazbenicima osnovavši, među ostalim, European Union Youth Orchestra i Gustav Mahler Jugendorchester.