Abate (Abbate), Niccolò dell’ (Nicolò dell’)

Niccolò dell’ Abate, Lov na jelena, 1550–52., Rim, Galleria Borghese
Abate (Abbate), Niccolò dell’ (Nicolò dell’), talijanski slikar i crtač (Modena, oko 1510 – Fontainebleau, 1571). Najistaknutiji član obitelji slikara manirista; djelovao u Modeni, potom suradnik Francesca Primaticcija na dekoriranju dvorca u Fontainebleauu. Slikao portrete, kompozicije mitološke i povijesne teme, radio nacrte za tapiserije i predmete umjetničkog obrta.