Abbe, Ernst

Ernst Abbe
Abbe, Ernst, njemački fizičar (Eisenach, 23. I. 1840 – Jena, 14. I. 1905). Profesor u Jeni (od 1863). Istraživanjima i otkrićima u optici pridonio razvitku tvrtke Carl Zeiss. Poboljšao konstrukciju mikroskopa, dalekozora s prizmama, objektiva za fotoaparate, daljinomjera. Otkrio optičku formulu (Abbeova relacija sinusa) kao jedan od uvjeta da leća daje oštru sliku predmeta. Po njemu se zove mjera disperzije u optičkom mediju (Abbeov broj). Što je taj broj veći, to je disperzija boja manja.