Abdel-Malek, Anouar

Abdel-Malek, Anouar, egipatski sociolog i politički pisac (Kairo, 23. X. 1924). Istraživao dekolonizaciju Bliskog istoka, pisao o arapskom nacionalnom pokretu i socijalnom raslojavanju arapskih društava u doba kolonizacije i dekolonizacije. Bavio se odnosom između zemalja u razvoju i industrijaliziranih zemalja, te sociologijom politike i znanja. Predavao na pariškoj Sorboni. Djela: Egipat, vojno društvo (1962), Ideologija i nacionalni preporod: moderni Egipat (1969).