Abdurahman, Abdullah

Abdurahman, Abdullah, južnoafrički političar (Cape Town, 18. XII. 1872 – Cape Town, 1940). Musliman i pripadnik malajske zajednice u JAR-u, osnivač Organizacije afričkoga gradskog vijeća Cape Towna 1904–40, borio se protiv uspostave monopola bijelaca i suprotstavljao donošenju Južnoafričkog akta 1910. Potkraj 1920-ih godina dao inicijativu za ujedinjenje organizacija obojenih, do čega je došlo 1931.