Abel, Carl Friedrich

Abel, Carl Friedrich, djelo Thomasa Gainsborougha, 1777.
Abel, Carl Friedrich, njemački skladatelj, virtuoz na violi da gamba i glazbeni pedagog (Köthen, 22. XII. 1723 – London, 20. VI. 1787). Učio kod svog oca Christiana Ferdinanda i Johanna Sebastiana Bacha u Leipzigu; bio član dvorske kapele u Dresdenu i komorni muzičar engleske kraljice Charlotte u Londonu, gdje je s Johannom Christianom Bachom pokrenuo (1765) seriju koncerata Bach–Abel; nakon Bachove smrti koncertirao u Parizu, u Njemačkoj i opet u Londonu. Posljednji virtuoz na gambi. Skladao simfonije, koncerte (čembalo ili klavir, flauta), gudačke kvartete, solosonate i triosonate.