Abendroth, Wolfgang

Abendroth, Wolfgang, njemački sociolog i politolog (Elberfeld, 2. V. 1906 – Marburg, 15. IX. 1985). Zbog antifašističkog djelovanja bio je u logoru (1937–41). Nakon rata profesor na sveučilištima u Leipzigu, Jeni i Marburgu (od 1951). Istraživač radničkoga pokreta i socijalne demokracije. Glavna djela: Socijalna povijest europskoga radničkog pokreta (1965), Temeljni zakon (1966), Radnička klasa, država i ustav (1975), Sindikat i mir (1982).