abhaski jezik

abhaski jezik, jezik Abhaza, koji žive u Abhaskoj Republici u Gruziji te djelomice u Turskoj, ukupno oko 90 000 govornika. Pripada abhaskoadigejskim jezicima (sjeveroistočni kavkaski, → sjevernokavkaski jezici). Ima četiri dijalekta: dva južna ili abhaska (abžujski i bzipski, bzyb) i dva sjeverna ili abazinska (tapantski i ašhaski; → abazinski jezik). Piše se od 1862. ćirilicom, od 1924. latinicom, od 1938. gruzijskim pismom, od 1954. ćirilicom; prvi zapisi pojedinih riječi i izraza od XVII. stoljeća.