Abraham, Max

Abraham, Max, njemački fizičar (Danzig, danas Gdańsk, 26. III. 1875 – München, 16. XI. 1922). Studirao i doktorirao (1897) kod Maxa Plancka. Profesor u Göttingenu (do 1909), SAD-u, Milanu, Münchenu, Stuttgartu (do 1921) i Aachenu. Matematički obradio elektrodinamiku i teoriju elektrona. Razvio svoju “dinamiku elektrona” (1903). Pokazao da se masa elektrona približava beskonačnoj vrijednosti kada se njegova brzina približava brzini svjetlosti. Pridonio otkriću bežičnog telegrafa.