Abu Nidal

Abu Nidal (Sabri Halil al-Banna), palestinski terorist (Jaffa, V. 1937 – Bagdad, 16. VIII. 2002). Potkraj 1960-ih ušao u Al Fatah, oružano krilo PLO-a, ali ga je napustio 1973. nezadovoljan umjerenim vodstvom koje se opredijelilo za diplomatsku borbu radi priznavanja prava Palestinaca. Osnovao tzv. skupinu Abu Nidala koja djeluje teroristički iz Iraka, Sirije i Libije uz pomoć vlada tih zemalja. PLO ga je osudio na smrt u odsutnosti zbog ubojstava umjerenih Palestinaca.