Abu al-Atahija

Abu al-Atahija, arapski pjesnik (Al Kufa, 748 – Bagdad, oko 825). Najprije piše ljubavnu liriku anakreontskog tipa, a poslije se okreće religijsko-filozofskoj tematici, utemeljujući tako asketski pravac u arapskom pjesništvu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: