Abu al-Faradž al-Isfahani

Abu al-Faradž al-Isfahani, arapski književnik (Isfahan, 897 – Bagdad, 21. IX. 967). Najvrjednije mu je djelo antologija arapske poezije u 20 svezaka pod naslovom Knjiga pjesama (Kitab al-Aghani), koja predstavlja važan izvor za arapsku kulturnu povijest zbog iscrpnih biografskih i povijesnih podataka o skladateljima, pjesnicima, pjevačima i dr.