Abul Wefa

Abul Wefa (Abu l-Wafa al-Busdjani /Busdschani/), perzijski (arapski) matematičar i astronom (Buzajani, 10. VI. 940 – Bagdad, 1. VII. 998?). Reformirao sfernu trigonometriju (poučci o sinusu i tangensu, uveo pojmove sekans i kosekans). Primjenjivao linearnu interpolaciju pri izradi trigonometrijskih tablica; služio se negativnim brojevima; sastavio astronomske tablice na temelju vlastitih motrenja.