accentus

accentus (latinski: naglasak), jednostavni napjevi na koje misnik ili njegovi pomagači (đakon, podđakon, lektor) pjevaju neke dijelove katoličke liturgije (kolekte, poslanice, evanđelja, lekcije) na način psalmodičkog recitiranja pretežno na jednom tonu (dominanta) uz male melodičke promjene (flexa, metrum, punctum, conclusio). Opreka concentusu, melodijski razvijenijim napjevima namijenjenima skupnom izvođenju (pjevanju).