Acconci, Vito

Vito Acconci, Name Calling Chair
Acconci, Vito, američki konceptualni i videoumjetnik (New York, 24. I. 1940). Jedan od prvih umjetnika koji je upotrijebio videozapise i instalacije kao sredstvo likovnog izražavanja; djelovao tijekom 1960-ih na ulicama i u galerijama New Yorka. Bavi se i oblikovanjem; predavač na mnogobrojnim američkim sveučilištima.