acetaldehid

acetaldehid (etanal), bezbojna, lakohlapljiva tekućina oštra mirisa, CH3CHO, vrelišta 21 °C. Dobiva se oksidacijom etanola. Reaktivan je. Polimerizacijom daje paraldehid i metaldehid. Služi za proizvodnju octene kiseline, butanola i umjetnih smola.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: