aceton

aceton, CH3COCH3, dimetilketon, 2-propanon, najvažniji alifatski keton. Bezbojna, lakohlapljiva i zapaljiva tekućina ugodna mirisa. Vrelište 56,3 °C i gustoću 0,812 g/cm3. Dobiva se suhom destilacijom kalcijeva acetata, dehidrogenacijom izopropanola, s pomoću katalizatora provođenjem octene kiseline, alkohola, acetaldehida ili smjese acetilena i vodene pare i pri butilnom vrenju sirovina koje sadrže škrob. Služi kao otapalo za nitrocelulozu, acetilcelulozu i acetilen te kao sirovina u proizvodnji jodoforma, kloroforma, sulfonala i dr.