Achleitner, Friedrich

Achleitner, Friedrich, austrijski književnik (Schalchen, 23. V. 1930). Član avangardne Bečke grupe koja se afirmirala 1950-ih godina. baveći se problemom jezika i njegovom sociopolitičkom upotrebom. Proučavanje gradbena dijela jezika približava njegove radove konkretnoj poeziji. Glavno djelo izašlo mu je pod zbirnim naslovom Proza, konstelacije, montaže, dijalektalne pjesme, studije (1970).