Iaşi

Iaşi, okrug u sjeveroist. Rumunjskoj; 5476 km2, 808 600 st. Gl. grad Iaşi. Rijeka Prut na I čini granicu prema Moldaviji; r. Siret na J. Nekoć dio feud. Moldavije. Poljodjelstvo (uzgoj žitarica); stočarstvo. Ind. u gradovima: Iaşi (kem., prehr., tekst.), Paşcani (proizvodnja strojeva), Ciurea i Hârlau (ind. građev. materijala), Ciric (veslanje). J od Iaşija utvrđeni samostan, osnovao ga princ Duca 1672. Gorje Repédea spomenik je prirode, a sadrži fosilne stijene. Šuma Bârnova. Sveučilište i nekoliko tehn. i stručnih instituta u gradu Iaşiju.