Acollas, Émile

Acollas, Émile, francuski pravnik i političar (La Châtre, 25. VI. 1826 – Asnières, 17. X. 1891). Predavao građansko pravo na Sveučilištu u Bernu 1870–71; organizator I. kongresa mira u Ženevi 1867. Na poziv Pariške komune postaje profesor i dekan Pravnog fakulteta u Parizu, zalaže se za radikalne promjene obiteljskog prava. Djela: Priručnik građanskog prava; Potreba za cjelovitim preustrojem naših zakonika; Opći zakon ljudske evolucije; Pravo za svakoga.