Action Française

Action Française (francuski: Francuska akcija), politički pokret monarhističke, šovinističke, antisemitske i, poslije, fašističke orijentacije. Osnovan 1898, inspiriran polemikama o slučaju Dreyfus, raspušten silom zakona 1936. nakon nemira koje je izazvao 1934, zabranjen nakon II. svjetskoga rata zbog kolaboracionizma i nasilja. Osnivač pokreta bio je → Charles Maurras, koji je formulirao doktrinu integralnoga nacionalizma i zalagao se za nasilno uništenje parlamentarne Treće republike (1870–1940). U prvo je vrijeme Katolička crkva podržavala pokret, ali je papa 1926. javno osudio njegovo djelovanje. Dnevnik istog imena podupirao je maršala Pétaina i vichyjevsku vladu te se protivio pokretu otpora. Jedan od njegovih glavnih urednika (1937–43) → Robert Brasillach bio je nakon rata osuđen na kaznu smrti i strijeljan, dok je Pierre-Antoine Cousteau (glavni urednik 1943–44) osuđen na kaznu doživotnoga zatvora (amnestiran 1953).