Actors’ Studio

Actors’ Studio, američka glumačka škola koju su 1947. u New Yorku osnovali Elia Kazan, Cheryl Crawford, Robert Lewis i Lee Strasberg. Naslanja se na učenje Konstantina Sergejeviča Stanislavskog, improvizaciju i psihoanalitička iskustva te sveukupnost toga specifičnog stvaranja uloge naziva metodom. Redatelj koji ju je najuspjelije primjenjivao u kazalištu i na filmu bio je Elia Kazan, a najistaknutiji glumački interpretatori bili su Marlon Brando, Montgomery Clift, James Dean, a poslije Paul Newman, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Al Pacino.